Regulamin

Sklepu internetowego enpap.pl

Sklep Internetowy ENPAP działający pod adresem enpap.pl jest serwisem prowadzonym przez:

ENPAP Piotr Niedziółka

05-480 Karczew, ul. Podchorążych 22
NIP : 8261197230

Telefon: +48 603 654 546

E-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Poniższy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.enpap.pl oraz warunki sprzedaży oraz zakres odpowiedzialności związanej ze sprzedażą.

Korzystanie z serwisu www.enpap.pl jest jednoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu i może się odbywać wyłącznie w zakresie i na zasadach w nim określonych.

§ 1. Warunki realizacji zamówienia

1. Klient może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.enpap.pl. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest dokonanie rejestracji w systemie Sklepu Internetowego enpap.pl podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu lub złożeniu zamówienia, wskazując na produkt, za pomocą opcji  „DO KOSZYKA”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.
2. Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem Internetowym enpap.pl.
3. Sklep enpap.pl zastrzega sobie możliwość braku dostępności określonego towaru, o czym klient zostanie poinformowany.
4. W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.
5. Sklep enpap.pl zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, znajdujących się w sklepie lub zmiany cen produktów bez wcześniejszego poinformowania klientów (nie dotyczy to cen zamówień będących w trakcie realizacji).
6. Sklep Internetowy enpap.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.
7.Sprzedający zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia w przypadku gdy, błędnie zostanie wypełniony formularz zamówienia, kupujący nie przeleje wymaganej kwoty na konto sprzedającego we wskazanym terminie płatności (płatność przelewem) oraz przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera.
8.Produkty przedstawione na zdjęciach mogą się różnić od otrzymanych w przesyłce. Różnice mogą wynikać np. z: wprowadzenia nowych opakowań przez producenta.
9.Zamawiający każdorazowo przy wysyłce otrzymuje fakturę VAT. Klient każdorazowo zgadza się na wystawienie faktury VAT bez podpisu.
10. Kupujący ma możliwość zrezygnowania z zakupów na każdym etapie skłania zamówienia.
11.Sprzedawca realizuje wyłącznie zamówienia złożone przez uprawnione pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby prawne.

§ 2. Ceny towarów

1. Sklep Internetowy enpap.pl zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie http://www.enpap.pl i oferuje towary znajdujące się w bazie Sklepu Internetowego za pośrednictwem Internetu.
2. Ceny w Sklepie Internetowym enpap.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego enpap.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta.
4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie http://www.enpap.pl , po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.
5. Ostateczna cena jest ustalana w chwili złożenia zamówienia, na podstawie cen jednostkowych, przy uwzględnieniu wszystkich parametrów zamawianego towaru, podanych przez Użytkownika, w szczególności - wymiarów i gramatury papieru.
6.Do ceny doliczana jest opłata za dostawę.
7. Sklep Internetowy enpap.pl zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.

§ 3. Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

1. Zapłaty za towar, który ma być dostarczony na terenie Polski można dokonać:
- W przypadku wyboru sposobu płatności "przelew", towar jest wysyłany w momencie otrzymania środków pieniężnych na konto bankowe w wysokości 100% wartości zamówienia(cena produktów + cena przesyłki).

2. Dane dotyczące przelewu bankowego na konto:
- Nazwa firmy:  ENPAP Piotr Niedziółka . 05-480 Karczew, ul. Podchorążych 22
- Nazwa banku: 07 1950 0001 2006 0083 0301 0002
- Numer konta: IDEA BANK Tytuł przelewu: Zapłata za …(nr zamówienia + data)

3. Termin realizacji zamówienia (od momentu zaksięgowania wpłaty do momentu wysyłki) wynosi  2-4 dni robocze dla towarów, które są dostępne w magazynie.
- W przypadku braku towaru lub przedłużenia czasu realizacji zamówienia poinformujemy mailowo lub telefonicznie.

4. Koszty przesyłki pokrywa kupujący.
5. Sprzedawca będzie realizował złożone zamówienia w dniach i godzinach roboczych, według kolejności zgłoszeń.
6. Czas realizacji zamówienia obejmuje czas potrzebny na sprawdzenie dostępności towaru, jego zrealizowanie zgodnie z zamówieniem oraz przygotowanie przesyłki do wysłania. Czas realizacji zamówienia na produkty z MDF wynosi do 10 dni.
 Do czasu realizacji zamówienia doliczyć należy czas dostawy.
7. Czas dostawy dla produktów znajdujących się w magazynie wynosi 2-4 dni robocze i uzależniony jest od warunków dostawcy. Dostawa realizowana jest przesyłką kurierską przez firmę DHL.  Sklep nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia lub nieprawidłowości w dostawie realizowanej przez firmę kurierską. Przesyłki dostarczane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17.  
8. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny. W przypadku niedostępności zamówionych towarów Użytkownik zostanie poinformowany o stanie zamówienia celem podjęcia, w ciągu 5 dni roboczych, decyzji co do dalszego sposobu jego realizacji. Jeśli Użytkownik nie przekaże Sprzedawcy decyzji w wyznaczonym terminie, zamówienie zostanie anulowane.
9. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia, wraz z dowodem zakupu ( faktura VAT lub faktura imienna).

§4. Warunki reklamacji (zgłoszenie niezgodności towaru z umową)

1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do sprzedaży na rynek polski.
2. Sklep Internetowy enpap.pl w ciągu 14 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
3. W przypadku reklamacji należy skontaktować się z biurem firmy ENPAP Piotr Niedziółka, 05-480 Karczew, ul. Podchorążych 22  tel.: 603 654 546, 661 238 555  mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
4. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru.
5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep Internetowy enpap.pl naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji.
6. Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta.
Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów będą rozpatrywane tylko w momencie spisania ze spedytorem protokołu reklamacyjnego. Prosimy o sprawdzanie w obecności kuriera stanu dostarczonej Państwu przesyłki. Jeżeli opakowanie lub zawarty w niej towar jest wyraźnie uszkodzony prosimy jej nie przyjmować i wypełnić protokół szkody w obecności kuriera.
7. Zgodnie z art.7 ustawy z dnia 2 marca 2000 o ochronie praw konsumenckich (dz.U. nr. 22. poz. 271.) klient ma prawo zwrotu zakupionego towaru w stanie niezmiennym bez podania przyczyny do 10 dni od daty dostawy przesyłki. Zwrot towaru odbywa się na koszt zwracającego.
8. Uszkodzenia mechaniczne wynikające z nieprawidłowego użytkowania nie podlegają zwrotowi.

§ 5. Prawo odstąpienia od umowy / Zwrot towaru

1. Klient może dokonać zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny, jeżeli w terminie 10 dni od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia złoży stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz zwróci odebrany towar.
2. Transport reklamowanych towarów z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego, rękojmi, bądź niezgodności z umową, odbywa się na zlecenie i koszt enpap.pl za pośrednictwem firmy kurierskiej. enpap.pl nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
3. Pieniądze za zwrócony Produkt Klient otrzyma przelewem na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego w przeciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania zwróconego Produktu.

§ 6.Dane osobowe

1. Rejestrując się w Sklepie Internetowym enpap.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. W tym celu administrator danych zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zebraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym enpap.pl. Zgodnie z ww. ustawą przez przetwarzanie danych osobowych rozumie się operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak np. zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie.
4. Zgodne z ww. ustawą, Klienci Sklepu internetowego enpap.pl mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. W celu skasowania danych prosimy o kontakt.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Obecność towaru na stronach Sklepu Internetowego enpap.pl nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.
2. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego enpap.pl. nie stanowią oferty w myśl Kodeksu Cywilnego.
3. Różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego w Sklepie Internetowym enpap.pl wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru w Sklepie Internetowym enpap.pl
4. Sklep Internetowy enpap.pl dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji, itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie realizacji zamówienia.
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 13.10.2015r.

7. Sklep Internetowy enpap.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków i Zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie http://www.enpap.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad..